Persoonlijke gegevens - Publicaties

Article Index

Wetenschappelijk onderzoek

Sinds 2007 doet Christien Klein samen met een kleine onderzoeksgroep wetenschappelijk onderzoek naar homeopathische behandeling van premenstruele klachten. Van 2007 tot 2011 werd een voorbereidende studie uitgevoerd, waarin een homeopathisch behandelprotocol voor individuele behandeling werd getest in de dagelijkse praktijk.
In oktober 2012 startte een internationaal onderzoek bij vrouwen met premenstruele klachten. Hierin werd de homeopathische behandeling als aanvulling vergeleken met uitsluitend reguliere behandeling. In 2016 werd dit onderzoek afgerond. Voor meer informatie over dit onderzoek, zie: www.pmsresearch.nl en elders op deze website

Publicaties over het PMS onderzoek

1. Homeopathische behandeling van het premenstrueel syndroom

Onderzoek naar homeopathische behandeling van premenstrueel syndroom(PMS)/premenstruele klachten. Evaluatie van de haalbaarheid van het werken met een half-gestandaardiseerd behandelprotocol voor individuele homeopathie in 20 homeopathische (huis-)artsenpraktijken in Nederland.

Klein-Laansma CT, Jansen JC, van Tilborgh AJ, Van der Windt DA, Mathie RT, Rutten AL.
Semi-standardised homeopathic treatment of premenstrual syndrome with a limited number of medicines: feasibility study. Homeopathy. 2010 Jul;99(3):192-204.

2. Evaluatie van een half-gestandaardiseerde individuele homeopathische behandeling van 77 vrouwen met premenstruele stoornissen: observationele studie met 9 maanden follow-up.

Verdere evaluatie van het homeopathische behandelprotocol van behandeling van vrouwen met PMS met lange termijn follow-up.

Klein-Laansma CT, Jansen JCH, Van Tilborgh AJW, Van Vliet M. Evaluation of semi standardized individualized homeopathic treatment of 77 women with premenstrual disorders: observational study with 9 months follow-up. Altern Integ Med 2014, 3:164

3. Homeopathie versus gebruikelijke zorg bij vrouwen met premenstrueel syndroom

Artikel over een internationaal onderzoek waarin deze homeopathische behandeling als aanvulling werd vergeleken met uitlsuitend reguliere zorg.
Klein-Laansma CT, Jong M, von Hagens C, Jansen JPCH, van Wietmarschen H, Jong MC.J Altern Complement Med. 2018 Mar 22.Semi-Individualized Homeopathy Add-On Versus Usual Care Only for Premenstrual Disorders: A Randomized, Controlled Feasibility Study.J Altern Complement Med. 2018 Mar 22.doi: 10.1089/acm.2017.0388

Andere publicaties


1. Overzicht van onderzoek naar homeopathische behandeling van kinderen

Homeopathie in cijfers - De behandeling van kinderen. Een overzichtsartikel over wetenschappelijk onderzoek naar homeopathische behandeling van kinderen.
Christien Klein-Laansma. Supplement 11e jaargang nummer 12, december 2010, pp.52-61.

2. Homeopathische behandeling van ADHD

Meer resultaat bij ADHD door verbetering van homeopathische diagnostiek. Korte inhoud: een bespreking van het onderzoek van de Zwitserse kinderarts Heiner Frei en zijn collega's. Zij behaalden goede resultaten bij kinderen met AHDH met een aangepaste en beproefde homeopathische methode.
Christien Klein-Laansma. Similia Similibus Curentur (SSC) 2006 nr. 4 (3-5).

Opinie-artikelen

1. CAM-onderzoek zoekt onderkomen

Korte inhoud: een beargumenteerd pleidooi voor het oprichten van een universitaire onderzoeksafdeling voor complementaire en alternatieve geneeskunde.
Christien Klein-Laansma, dr. Chun Lee Oei-Tan. Medisch Contact 2010 nr. 8 25 februari 337-339.

2. KNMG bekent kleur met gedragsregels

Korte inhoud: artsen kunnen bekneld raken tussen beroepseer en zelfbeschikkingsrecht van de patiënt. Aanvullende gedragsregels kunnen richting geven in deze situaties. De nieuwe KNMG gedragsregel 'De arts en voor complementaire behandelwijzen' is onnodig restrictief.
Christien Klein-Laansma. Medisch Contact 2008 nr. 18 - 25 april 2008, pp.759-761.