Welkom op de website van de praktijk van

Christien Klein-Laansma,

arts voor algemene en homeopathische geneeskunde,
lid Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde (AVIG),
vakgroep homeopathie

Praktijkadres
Joubertweg 3
6861 DM Oosterbeek

Telefoonnummer
026-3341578

Voor informatie, afspraken en kort overleg
tijdens de behandeling: telefonisch spreekuur
op werkdagen tussen 13:00 en 13:30.

Praktijkbeëindiging per 20 december 2018
Vanaf 1 september 2018 worden in deze praktijk geen nieuwe patiënten meer aangenomen.
Reeds ingeschreven patiënten kunnen tot en met 19 december 2018 nog terecht voor een consult of herhaalrecept.

Medisch dossier
Tot en met 25 januari 2019 kunnen (voormalige) patiënten per telefoon of e-mail een afspraak maken om hun medisch dossier op te halen, of toestemming geven om het dossier te vernietigen.
Vanaf 25 januai 2019 kan dit schriftelijk worden aangevraagd bij: C.T. Klein-Laansma, arts, Joubertweg 3, 6861DM Oosterbeek.
NB. De maximale wettelijke bewaartermijn voor medische dossiers is 15 jaar na de laatste behandeling.

Anders artsen homeopathie in de regio
Samenwerkende Artsen Homeopathie Regio Arnhem (SAHRA) of zoek op www.avig.nl

 

Afbeeldingen en teksten op deze website mogen alleen worden gebruikt na toestemming van de auteur of belanghebbende.
© Christien Klein-Laansma