Welkom op de website van Christien Klein-Laansma, arts (niet praktiserend)

De praktijk is gesloten sinds 20 december 2018

Medisch dossier
Het medisch dossier kan schriftelijk worden aangevraagd bij: Mw. C.T. Klein-Laansma, Joubertweg 3, 6861DM Oosterbeek.
Medische dossiers zijn na 20 december 2019 formeel overgedragen aan de praktijk van Beatrice Roldaan, arts voor integrale geneeskunde/homeopathie in de Parkstraat te Arnhem.
NB. De maximale wettelijke bewaartermijn voor medische dossiers is 15 jaar na de laatste behandeling (voor kinderen: 15 jaar na de 18e verjaardag).

Anders artsen homeopathie in de regio
Patiënten kunnen hun behandeling eventueel voortzetten bij één van de collega's in de regio.
Samenwerkende Artsen Homeopathie Regio Arnhem (SAHRA) of www.avig.nl

 Afbeeldingen en teksten op deze website mogen alleen worden gebruikt na toestemming van de auteur of belanghebbende.
© Christien Klein-Laansma