Welkom op de website van de praktijk van

Christien Klein-Laansma,

arts voor algemene en homeopathische geneeskunde,
lid Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde (AVIG),
vakgroep homeopathie

Praktijkadres
Joubertweg 3
6861 DM Oosterbeek

Telefoonnummer
026-3341578

Voor informatie, afspraken en kort overleg
tijdens de behandeling: telefonisch spreekuur
op werkdagen tussen 13:00 en 13:30.

Praktijkbeëindiging per 20 december 2018
Sinds 1 september 2018 worden in deze praktijk geen nieuwe patiënten meer aangenomen.
Reeds ingeschreven patiënten kunnen tot en met 19 december 2018 nog terecht voor een consult of herhaalrecept.

Medisch dossier
Tot en met 25 januari 2019 kunnen (voormalige) patiënten per telefoon of e-mail een afspraak maken om hun medisch dossier te verkrijgen.
Vanaf 25 januari 2019 kan dit schriftelijk worden aangevraagd bij: Mw. C.T. Klein-Laansma, arts, Joubertweg 3, 6861DM Oosterbeek.
Niet opgehaalde dossiers worden na 20 december 2019 formeel overgedragen aan de praktijk van Beatrice Roldaan, arts voor integrale geneeskunde/homeopathie in de Parkstraat te Arnhem. Aan patiënten die hier bezwaar tegen hebben, wordt verzocht dat bijtijds mee te delen.
NB. De maximale wettelijke bewaartermijn voor medische dossiers is 15 jaar na de laatste behandeling (voor kinderen: 15 jaar na de 18e verjaardag).

Anders artsen homeopathie in de regio
Patiënten kunnen hun behandeling eventueel voortzetten bij één van de collega's in de regio.
Samenwerkende Artsen Homeopathie Regio Arnhem (SAHRA) of www.avig.nl

 Afbeeldingen en teksten op deze website mogen alleen worden gebruikt na toestemming van de auteur of belanghebbende.
© Christien Klein-Laansma