Persoonlijke gegevens

Article Index

Sinds 1980 is Christien Klein woonachtig in Oosterbeek. Zij heeft daar sinds 1993 een praktijk voor algemene geneeskunde en homeopathie. Verhalen van mensen wekten door de jaren heen haar belangstelling voor deze mensvriendelijk en vaak verbazend effectieve behandelmethode. Door de homeopathie is zij anders naar ziekte en gezondheid gaan kijken. Als je homeopathie goed wilt toepassen, is de hele mens van belang. Dat spreekt haar bijzonder aan.
Sinds 2007 houdt zij zich ook bezig met wetenschappelijk onderzoek over homeopathie.

Foto Christien Klein: Annet van den Berg


Voordat Christien Klein met de huidige praktijk begon, was zij werkzaam op verschillende andere terreinen. Hier volgt een min of meer chronologische schets van werkzaamheden in heden en verleden.

Opleidingen en werkzaamheden

1982. Artsopleiding voltooid, Vrije Universiteit, Amsterdam.
1982-1984. Arts-assistent psychiatrie in het psychiatrisch ziekenhuis te Wolfheze (thans onderdeel Pro Persona)
1985-1998. Docent medische vakken bij diverse opleidingen voor verpleegkundigen en verzorgenden in Wolfheze, Arnhem en Ede
1986-1987. Waarnemend arts bij consultatiebureaus voor zuigelingen en peuters in de regio Arnhem e.o.
1989-1995. Lid van de Commissie van Toezicht bij het Huis van Bewaring te Arnhem

1990-1995. SHO-opleiding homeopathie voor artsen te Wageningen,
1993 examen basisopleiding, 1995 examen vervolgopleiding
1993. Vestiging als homeopathisch arts in Oosterbeek
1993-heden. Praktijk voor homeopathische en algemene geneeskunde in Oosterbeek

1998-2004. Bestuurslid van de Artsenvereniging voor homeopathie VHAN,
van 1998-2000 secretaris, van 2000-2004 voorzitter.
2000-2006. Lid PR-commissie Artsenvereniging voor homeopathie VHAN

2005-2012. Medewerker rubriek Privé-consult in de Telegraaf. Op de pagina Gezond & Wel beantwoordde zij regelmatig vragen van lezers over homeopathie. De rubriek is in april 2012 gestopt.

2006. Opleiding tot arts-onderzoeker complementaire geneeskunde
2007-heden. Arts-onderzoeker. Uitvoering wetenschappelijk onderzoek naar homeopathische behandeling van
PMS/premenstruele klachten. Eerst in samenwerking met het EMGO-instituut bij de Vrije Universiteit te Amsterdam, vanaf 2012 in samenwerking met het Louis Bolk Instituut te Bunnik.
2008-2012. Coördinator wetenschapsbeleid van de Artsenvereniging voor homeopathie VHAN
2013-2014. Mede-coördinator wetenschapsbeleid Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde (AVIG)
2014-heden Adviseur kwaliteitsbeleid/wetenschap bestuur AVIG
2015-2016 Uitvoering praktijkregistratieonderzoek binnen de vakgroep homeopathie van de AVIG

Lidmaatschappen vakorganisaties

  • Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde (AVIG), vakgroep homeopathie
    In 2012 is de Artsenvereniging voor homeopathie VHAN gefuseerd met ander artsenverenigingen.
    De nieuwe vereniging heet AVIG.
  • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst (KNMG)
  • Vereniging voor Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VnVa)
  • International Society for Complementary Medicine Research (ISCMR)