Persoonlijke gegevens

Article Index

Hier volgt een min of meer chronologische schets van werkzaamheden in heden en verleden.

Opleidingen en werkzaamheden

1982. Artsopleiding voltooid, Vrije Universiteit, Amsterdam.
1982-1984. Arts-assistent psychiatrie in het psychiatrisch ziekenhuis te Wolfheze (thans onderdeel Pro Persona)
1985-1998. Docent medische vakken bij diverse opleidingen voor verpleegkundigen en verzorgenden in Wolfheze, Arnhem en Ede.
1986-1987. Waarnemend arts bij consultatiebureaus voor zuigelingen en peuters in de regio Arnhem e.o.
1989-1995. Lid van de Commissie van Toezicht bij het Huis van Bewaring te Arnhem.

1990-1995. SHO-opleiding homeopathie voor artsen te Wageningen,
1993. Vestiging als homeopathisch arts in Oosterbeek.
1993-2018. Praktijk voor homeopathische en algemene geneeskunde in Oosterbeek.

1998-2004. Bestuurslid van de Artsenvereniging voor homeopathie VHAN, van 1998-2000 secretaris, van 2000-2004 voorzitter.
2000-2006. Lid PR-commissie Artsenvereniging voor homeopathie VHAN.

2005-2012. Medewerker rubriek Privé-consult in de Telegraaf. Op de pagina Gezond & Wel beantwoordde zij regelmatig vragen van lezers over homeopathie. De rubriek is in april 2012 gestopt.

2006. Opleiding tot arts-onderzoeker complementaire geneeskunde
2007-heden. Arts-onderzoeker. Sinds 2023 niet meer als arts geregistreerd in het BIG register.

2007-2016. Uitvoering wetenschappelijk onderzoek naar homeopathische behandeling van PMS/premenstruele klachten. Eerst in samenwerking met het EMGO-instituut bij de Vrije Universiteit te Amsterdam, van 2012-2016 in samenwerking met het Louis Bolk Instituut te Bunnik.
2008-2012. Coördinator wetenschapsbeleid van de Artsenvereniging voor homeopathie VHAN
2013-2014. Mede-coördinator wetenschapsbeleid Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde (AVIG)
2014-2018. Adviseur kwaliteitsbeleid/wetenschap bestuur AVIG.
2015-2016. Uitvoering praktijkregistratieonderzoek binnen de vakgroep homeopathie van de AVIG.

2020-heden Docent bij de Academy for Integrative Medicine over het onderwerp Homeopathie en wetenschappelijke onderbouwing


Wetenschappelijk onderzoek

PMS
Sinds 2007 doet Christien Klein samen met een onderzoeksgroep wetenschappelijk onderzoek naar homeopathische behandeling van premenstruele klachten. Van 2007 tot 2011 werd een voorbereidende studie uitgevoerd, waarin een homeopathisch behandelprotocol voor individuele behandeling werd getest in de dagelijkse praktijk.
In oktober 2012 startte een internationaal onderzoek bij vrouwen met premenstruele klachten. Hierin werd de homeopathische behandeling als aanvulling vergeleken met uitsluitend reguliere behandeling. In 2018 werden de resultaten van dit onderzoek gepubliceerd. Voor meer informatie over dit onderzoek, zie: www.pmsresearch.nl en elders op deze website

I. Het PMS onderzoek

1. Een nieuw behandelschema voor homeopathische behandeling van het premenstrueel syndroom (PMS)

Onderzoek naar homeopathische behandeling van premenstrueel syndroom(PMS)/premenstruele klachten. Evaluatie van een behandelschema met 11 homeopathische geneesmiddelen in 20 homeopathische (huis-)artsenpraktijken in Nederland.

Klein-Laansma CT, Jansen JC, van Tilborgh AJ, Van der Windt DA, Mathie RT, Rutten AL.
Semi-standardised homeopathic treatment of premenstrual syndrome with a limited number of medicines: feasibility study. Homeopathy. 2010 Jul;99(3):192-204.

2. Evaluatie van een homeopathische behandeling van 77 vrouwen met PMS, met 9 maanden follow-up.

Verdere evaluatie van het homeopathische behandelprotocol van behandeling van vrouwen met PMS met lange termijn follow-up.

Klein-Laansma CT, Jansen JCH, Van Tilborgh AJW, Van Vliet M. Evaluation of semi standardized individualized homeopathic treatment of 77 women with premenstrual disorders: observational study with 9 months follow-up. Altern Integ Med 2014, 3:164

3. Homeopathie als aanvulling vergeleken met uitsluitend 'gebruikelijke zorg' bij vrouwen met PMS

Artikel over een internationaal onderzoek waarin deze homeopathische behandeling als aanvulling werd vergeleken met uitsluitend reguliere zorg.
Klein-Laansma CT, Jong M, von Hagens C, Jansen JPCH, van Wietmarschen H, Jong MC.J Altern Complement Med. 2018 Mar 22.Semi-Individualized Homeopathy Add-On Versus Usual Care Only for Premenstrual Disorders: A Randomized, Controlled Feasibility Study.J Altern Complement Med. 2018 Mar 22.doi: 10.1089/acm.2017.0388

4. Homeopathie vergeleken met placebo bij vrouwen met PMS

In een Israëlisch onderzoek bleek een homeopathisch middel effectiever dan placebo (neppil) bij vrouwen met PMS.
A Placebo-Controlled Double-Blind Randomized Trial with Individualized Homeopathic Treatment Using a Symptom Cluster Approach in Women with Premenstrual Syndrome. Yakir M, Klein-Laansma CT, Kreitler S, Brzezinski A, Oberbaum M, Vithoulkas G, Bentwich Z. Homeopathy. 2019 Nov;108(4):256-269. doi: 10.1055/s-0039-1691834. Epub 2019 Aug 21.

5. Verbetering van de homeopathische vragenlijst voor PMS

De vragenlijst die gebruikt is in het Nederlandse PMS onderzoek, werd geëvalueerd en verbeterd met behulp van statistische technieken.
Evaluation of a Prognostic Homeopathic Questionnaire for Women with Premenstrual Disorders.Klein-Laansma CT, Rutten ALB, Jansen JPCH, van Wietmarschen H, Jong MC.Complement Med Res. 2018;25(3):173-182. doi: 10.1159/000487318. Epub 2018 Mar 19.

II. Praktijkregistratieonderzoek

Electronic Registration in Complementary/Homeopathic Medical Practice with Identification of 'Best Homeopathic Cases': A Pilot Study. Klein-Laansma CT, Rutten ALB, Fruijtier PC, Wijtenburg HHM.Homeopathy. 2019 Feb;108(1):33-42. doi: 10.1055/s-0038-1672162. Epub 2018 Oct 5.

III. Overige bijdragen aan wetenschappelijke publicaties

Model validity of randomised placebo-controlled trials of non-individualised homeopathic treatment. Mathie RT, Van Wassenhoven M, Rutten ALB, Klein-Laansma CT, Eizayaga J, Pla I Castellsagué A, Jong MC, Manchanda RK, Dantas F, Oberbaum M, Frye J, Roniger H, Baumgartner S, van Haselen R, Nicolai T, Fisher P. Homeopathy. 2017 Nov;106(4):194-202. doi: 10.1016/j.homp.2017.07.003. Epub 2017 Sep 13.

Prevalence and Likelihood Ratio of Six Objective Signs among Good Responders to Natrum muriaticum: Multi-centre Observational Assessment. Eizayaga JE, Waisse S, Rutten L, Klein-Laansma C, Motura A. Homeopathy. 2021 Feb;110(1):36-41. doi: 10.1055/s-0040-1716395

Recommendations for Designing, Conducting and Reporting Clinical Observational Studies in Homeopathic Veterinary Medicine. Weiermayer P, Frass M, Fibert P, Klein-Laansma C, Ulbrich-Zürni S. Homeopathy. 2023 Mar 16. doi: 10.1055/s-0043-1760845.

 

Andere publicaties


1. Overzicht van onderzoek naar homeopathische behandeling van kinderen

Homeopathie in cijfers - De behandeling van kinderen. Een overzichtsartikel over wetenschappelijk onderzoek naar homeopathische behandeling van kinderen.
Christien Klein-Laansma. Supplement 11e jaargang nummer 12, december 2010, pp.52-61.

2. Homeopathische behandeling van ADHD

Meer resultaat bij ADHD door verbetering van homeopathische diagnostiek. Korte inhoud: een bespreking van het onderzoek van de Zwitserse kinderarts Heiner Frei en zijn collega's. Zij behaalden goede resultaten bij kinderen met AHDH met een aangepaste en beproefde homeopathische methode.
Christien Klein-Laansma. Similia Similibus Curentur (SSC) 2006 nr. 4 (3-5).

Opinie-artikelen

1. CAM-onderzoek zoekt onderkomen

Korte inhoud: een beargumenteerd pleidooi voor het oprichten van een universitaire onderzoeksafdeling voor complementaire en alternatieve geneeskunde.
Christien Klein-Laansma, dr. Chun Lee Oei-Tan. Medisch Contact 2010 nr. 8 25 februari 337-339.

2. KNMG bekent kleur met gedragsregels

Korte inhoud: artsen kunnen bekneld raken tussen beroepseer en zelfbeschikkingsrecht van de patiënt. Aanvullende gedragsregels kunnen richting geven in deze situaties. De nieuwe KNMG gedragsregel 'De arts en voor complementaire behandelwijzen' is onnodig restrictief.
Christien Klein-Laansma. Medisch Contact 2008 nr. 18 - 25 april 2008, pp.759-761.