Persoonlijke gegevens

Article Index

Sinds 1980 is Christien Klein woonachtig in Oosterbeek. Zij heeft daar sinds 1993 een praktijk voor algemene geneeskunde en homeopathie. Verhalen van mensen wekten door de jaren heen haar belangstelling voor deze mensvriendelijk en vaak verbazend effectieve behandelmethode. Door de homeopathie is zij anders naar ziekte en gezondheid gaan kijken. Als je homeopathie goed wilt toepassen, is de hele mens van belang. Dat spreekt haar bijzonder aan.
Sinds 2007 houdt zij zich ook bezig met wetenschappelijk onderzoek over homeopathie.

Foto Christien Klein: Annet van den Berg


Voordat Christien Klein met de huidige praktijk begon, was zij werkzaam op verschillende andere terreinen. Hier volgt een min of meer chronologische schets van werkzaamheden in heden en verleden.

Opleidingen en werkzaamheden

1982. Artsopleiding voltooid, Vrije Universiteit, Amsterdam.
1982-1984. Arts-assistent psychiatrie in het psychiatrisch ziekenhuis te Wolfheze (thans onderdeel Pro Persona)
1985-1998. Docent medische vakken bij diverse opleidingen voor verpleegkundigen en verzorgenden in Wolfheze, Arnhem en Ede
1986-1987. Waarnemend arts bij consultatiebureaus voor zuigelingen en peuters in de regio Arnhem e.o.
1989-1995. Lid van de Commissie van Toezicht bij het Huis van Bewaring te Arnhem

1990-1995. SHO-opleiding homeopathie voor artsen te Wageningen,
1993 examen basisopleiding, 1995 examen vervolgopleiding
1993. Vestiging als homeopathisch arts in Oosterbeek
1993-heden. Praktijk voor homeopathische en algemene geneeskunde in Oosterbeek

1998-2004. Bestuurslid van de Artsenvereniging voor homeopathie VHAN,
van 1998-2000 secretaris, van 2000-2004 voorzitter.
2000-2006. Lid PR-commissie Artsenvereniging voor homeopathie VHAN

2005-2012. Medewerker rubriek Privé-consult in de Telegraaf. Op de pagina Gezond & Wel beantwoordde zij regelmatig vragen van lezers over homeopathie. De rubriek is in april 2012 gestopt.

2006. Opleiding tot arts-onderzoeker complementaire geneeskunde
2007-heden. Arts-onderzoeker. Uitvoering wetenschappelijk onderzoek naar homeopathische behandeling van
PMS/premenstruele klachten. Eerst in samenwerking met het EMGO-instituut bij de Vrije Universiteit te Amsterdam, vanaf 2012 in samenwerking met het Louis Bolk Instituut te Bunnik.
2008-2012. Coördinator wetenschapsbeleid van de Artsenvereniging voor homeopathie VHAN
2013-2014. Mede-coördinator wetenschapsbeleid Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde (AVIG)
2014-heden Adviseur kwaliteitsbeleid/wetenschap bestuur AVIG
2015-2016 Uitvoering praktijkregistratieonderzoek binnen de vakgroep homeopathie van de AVIG

Lidmaatschappen vakorganisaties

  • Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde (AVIG), vakgroep homeopathie
    In 2012 is de Artsenvereniging voor homeopathie VHAN gefuseerd met ander artsenverenigingen.
    De nieuwe vereniging heet AVIG.
  • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst (KNMG)
  • Vereniging voor Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VnVa)
  • International Society for Complementary Medicine Research (ISCMR)

Wetenschappelijk onderzoek

Sinds 2007 doet Christien Klein samen met een kleine onderzoeksgroep wetenschappelijk onderzoek naar homeopathische behandeling van premenstruele klachten. Van 2007 tot 2011 werd een voorbereidende studie uitgevoerd, waarin een homeopathisch behandelprotocol voor individuele behandeling werd getest in de dagelijkse praktijk.

In oktober 2012 startte een internationaal onderzoek bij vrouwen met premenstruele klachten. Hierin werd de homeopathische behandeling als aanvulling vergeleken met uitsluitend reguliere behandeling. In 2016 werd dit onderzoek afgerond. Voor meer informatie over dit onderzoek, zie: www.pmsresearch.nl en elders op deze website

Publicaties over het PMS onderzoek

1. Homeopathische behandeling van het premenstrueel syndroom

Onderzoek naar homeopathische behandeling van premenstrueel syndroom(PMS)/premenstruele klachten. Evaluatie van de haalbaarheid van het werken met een half-gestandaardiseerd behandelprotocol voor individuele homeopathie in 20 homeopathische (huis-)artsenpraktijken in Nederland.

Klein-Laansma CT, Jansen JC, van Tilborgh AJ, Van der Windt DA, Mathie RT, Rutten AL.
Semi-standardised homeopathic treatment of premenstrual syndrome with a limited number of medicines: feasibility study. Homeopathy. 2010 Jul;99(3):192-204.

2. Evaluatie van een half-gestandaardiseerde individuele homeopathische behandeling van 77 vrouwen met premenstruele stoornissen: observationele studie met 9 maanden follow-up.

Verdere evaluatie van het homeopathische behandelprotocol van behandeling van vrouwen met PMS met lange termijn follow-up.

Klein-Laansma CT, Jansen JCH, Van Tilborgh AJW, Van Vliet M. Evaluation of semi standardized individualized homeopathic treatment of 77 women with premenstrual disorders: observational study with 9 months follow-up. Altern Integ Med 2014, 3:164

3. Homeopathie versus gebruikelijke zorg bij vrouwen met premenstrueel syndroom

Artikel over een internationaal onderzoek waarin deze homeopathische behandeling als aanvulling werd vergeleken met uitlsuitend reguliere zorg.
Klein-Laansma CT, Jong M, von Hagens C, Jansen JPCH, van Wietmarschen H, Jong MC.J Altern Complement Med. 2018 Mar 22.Semi-Individualized Homeopathy Add-On Versus Usual Care Only for Premenstrual Disorders: A Randomized, Controlled Feasibility Study.J Altern Complement Med. 2018 Mar 22.doi: 10.1089/acm.2017.0388

Andere publicaties


1. Overzicht van onderzoek naar homeopathische behandeling van kinderen

Homeopathie in cijfers - De behandeling van kinderen. Een overzichtsartikel over wetenschappelijk onderzoek naar homeopathische behandeling van kinderen.
Christien Klein-Laansma. Supplement 11e jaargang nummer 12, december 2010, pp.52-61.

2. Homeopathische behandeling van ADHD

Meer resultaat bij ADHD door verbetering van homeopathische diagnostiek. Korte inhoud: een bespreking van het onderzoek van de Zwitserse kinderarts Heiner Frei en zijn collega's. Zij behaalden goede resultaten bij kinderen met AHDH met een aangepaste en beproefde homeopathische methode.
Christien Klein-Laansma. Similia Similibus Curentur (SSC) 2006 nr. 4 (3-5).

Opinie-artikelen

1. CAM-onderzoek zoekt onderkomen

Korte inhoud: een beargumenteerd pleidooi voor het oprichten van een universitaire onderzoeksafdeling voor complementaire en alternatieve geneeskunde.
Christien Klein-Laansma, dr. Chun Lee Oei-Tan. Medisch Contact 2010 nr. 8 25 februari 337-339.

2. KNMG bekent kleur met gedragsregels

Korte inhoud: artsen kunnen bekneld raken tussen beroepseer en zelfbeschikkingsrecht van de patiënt. Aanvullende gedragsregels kunnen richting geven in deze situaties. De nieuwe KNMG gedragsregel 'De arts en voor complementaire behandelwijzen' is onnodig restrictief.
Christien Klein-Laansma. Medisch Contact 2008 nr. 18 - 25 april 2008, pp.759-761.