Over homeopathie

Article Index

Film

Bekijk een leuke, informatieve film over homeopathie: klik hier.

Over homeopathie

Homeopathie is een geneeswijze waarbij met behulp van homeopathische geneesmiddelen het zelfherstel van het lichaam wordt gestimuleerd. Het is een milde, effectieve behandelmethode voor allerlei ziekten en klachten. Homeopathie kan aanvullend, naast reguliere behandelmethoden, maar soms ook in plaats van een reguliere behandeling worden toegepast. Bij zorgvuldig gebruik van homeopathische geneesmiddelen treden geen bijwerkingen op. Homeopathie kan bij vrijwel alle ziekten worden toegepast en op elke leeftijd. Als genezing niet mogelijk is, kan homeopathie wel verlichting brengen.

De basisregel van de homeopathie

De grondregel van de homeopathie is het gelijksoortigheidsbeginsel: de ziekte moet door het 'gelijksoortige' genezen worden. Dit betekent, dat een stof die bij een gezond mens bepaalde ziekteverschijnselen opwekt, een zieke die dezelfde ziekteverschijnselen heeft, kan genezen. Bijvoorbeeld: koffie veroorzaakt bij veel mensen slapeloosheid. Slaapstoornissen kunnen succesvol behandeld worden met het homeopathische middel Coffea (=verdunde/gepotentieerde koffie), vooral als de verschijnselen bij de patient lijken op de toestand waarin het lichaam verkeert na gebruik van te veel koffie. Dit fenomeen wordt ook wel het similiaprincipe genoemd (similis betekent in het Latijn gelijkend). Om het best bij een patient passende homeopathische geneesmiddel voor te schrijven is een grondige inventarisatie van de klachten noodzakelijk.

Wat doen homeopathische geneesmiddelen in het lichaam?

Homeopathische geneesmiddelen prikkelen het lichaam en stimuleren het tot zelfherstel. Daardoor wordt het
verstoorde evenwicht hersteld. In de praktijk zien wij dan de ziekteverschijnselen verdwijnen. Soms worden gedurende korte tijd de klachten eerst erger voordat verbetering optreedt. Dit is de zogenaamde beginverergering. Dan reageert het lichaam eerst te sterk op het geneesmiddel. Het is nog niet bekend wat er precies gebeurt in het lichaam na het contact met een homeopathisch geneesmiddel. Hier is veel onderzoek naar gaande. Met homeopathische geneesmiddelen worden niet direct de ziektesymptomen bestreden, voedingstekorten aangevuld of ziekteverwekkers gedood. Hierin ligt een groot verschil met reguliere geneesmiddelen.

Bereiding van homeopathische geneesmiddelen

Homeopathische geneesmiddelen kunnen van allerlei grondstoffen bereid worden, bijvoorbeeld planten, dieren, mineralen, metalen of ziekteproducten. De geneesmiddelen worden bij de bereiding stapsgewijs verdund in een alcohol/wateroplossing. Tussen elke verdunningstap wordt geschud. Vroeger gebeurde dit met de hand, tegenwoordig zijn hier ook machines voor. Dit verdunnigsproces wordt potentiëren genoemd ( =krachtiger maken). Het is een ervaringsfeit dat lage potenties (bijv. D1, D2, D6) anders werken dan hoge potenties (bijv. D, C of K 30, 200, 1000, etc. en de zgn. LM-potenties). Homeopathische geneesmiddelen zijn er in de vorm van tabletten, korrels of druppels.

Het consult

De arts zal aan de hand van de symptomen en klachten van de patient op zoek gaan naar het hoe en waarom van de klachten. Niet alleen het orgaan waar de aandoening zich bevindt, maar het functioneren van de hele persoon, zowel lichamelijk als geestelijk, is daarbij van belang. Er wordt een medische diagnose gesteld, zoals dat bij artsen gebruikelijk is.

Een medische diagnose kan nodig zijn om te bepalen of andere therapieen in aanmerking komen. Eventueel wordt overlegd met de huisarts of de specialist, of wordt naar hen doorverwezen. Bij veel mensen die een arts voor homeopathie bezoeken, is al onderzoek gedaan door de huisarts of specialist. Dan is het handig, dat u hierover informatie kunt meenemen, bijvoorbeeld een kopie van een brief van een specialist aan de huisarts of de uitslag van een bloedonderzoek. Ook wordt gevraagd, of u een overzicht wilt laten zien van eventueel medicijngebruik.

Nadat de inventarisatie van klachten en voorgeschiedenis heeft plaatsgevonden en een eventuele diagnose is vastgesteld, worden de behandelopties besproken. Indien homeopathie een goede optie lijkt, wordt bepaald wat het best passende homeopathische geneesmiddel is voor u op dat moment. Aan het einde van het consult wordt dat geneesmiddel voorgeschreven, in overleg met u. Ook kunnen adviezen gegeven worden over leefregels of voeding.


Welke klachten?

Homeopathie kan worden toegepast op alle leeftijden en bij tal van klachten of ziekten, soms als enige therapie, soms als aanvulling op een reguliere behandeling, soms in combinatie met andere behandelingen. Als voorbeeld worden hieronder enkele onderwerpen uitgelicht.

Luchtweginfecties

Homeopathische behandeling kan vaak goed helpen bij bovenste luchtweginfecties en KNO-klachten, zoals verkoudheid, griep, keelontsteking, of oorontsteking. Soms kan worden voorkomen dat antibiotica nodig zijn. Bijvoorbeeld: bij kinderen met steeds terugkerende oorontstekingen kan het zijn dat na goede homeopathische behandeling, de ontstekingen wegblijven. Als toch antibiotica nodig zijn, zult u hiervoor worden verwezen naar de huisarts.

Hormonale klachten

Homeopathie is een goede behandeloptie bij tal van klachten en  symptomen die te maken hebben met een verstoring van de  hormoonbalans bij vrouwen, zoals misselijkheid tijdens de zwangerschap, premenstruele klachten of overgangsklachten.

Aanvullende behandeling bij kanker

Bij mensen die behandeld worden voor kanker, kan homeopathie aanvullend worden toegepast om de bijwerkingen van bestraling of chemotherapie te verminderen, of om de algemene energie te verbeteren. Bijvoorbeeld in Straatsburg wordt dit met succes wordt toegepast door de Franse arts Jean-Lionel Bagot.

Overige klachten

Ook zijn er mogelijkheden bij blijvende moeheid (of andere klachten) na de ziekte van Pfeiffer. Homeopathie kan daarnaast ondersteunend werken bij psychische klachten, zoals angsten, depressieve stemmingen of burn-out, steeds terugkerende blaasontstekingen, etc. Informeer bij een arts voor homeopathie, als u hier meer over wilt weten.

Meer informatie

Voor meer informatie over homeopathie: www.homeopathie.nl.

Consumenten/belangenorganisatie KVHN

 

Klik hier voor de informatieve website van de
Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland, de KVHN.