Homeopathische geneesmiddelen

 

Vergoeding homeopathische geneesmiddelen

Geregistreerde homeopathuische geneesmiddelen worden vergoed, indien u een goede aanvullende verzekering heeft. Niet-geregistreerde homeopathische geneesmiddelen worden veelal niet vergoed, maar sommige verzekeraars doen dat weer wel  als ze door een arts zijn voorgeschreven.

Niet-geregistreerde homeopathisch geneesmiddelen op recept zijn overigens van goede kwaliteit en volkomen veilig, als u ze volgens voorschrift gebruikt. Als u problemen ondervindt bij de vergoeding van niet-geregistreerde geneesmiddelen op recept, heeft het soms zin om een hier bezwaar tegen te maken.

Registratie van homeopathische geneesmiddelen

De registratieplicht voor homeopathische geneesmiddelen is in Nederland ingegaan per 1 juni 2002.
Dit is het gevolg van een Europese wet, die door de lidstaten elk op eigen wijze is ingevoerd.
De Nederlandse regering is erg voortvarend geweest bij het invoeren van de registratieplicht, vergeleken met omringende landen. Nadelig gevolg hiervan is, dat veel homeopathische geneesmiddelen sindsdien niet meer in Nederland als geregistreerd geneesmiddel verkrijgbaar zijn. Ze kunnen nog wel op recept bereid worden door speciaal daartoe uitgeruste apotheken of betrokken worden uit het buitenland.
Voordeel van deze wet is dat de kwaliteit van de geregistreerde geneesmiddelen constant is en de veiligheid gegarandeerd. Sinds 1 juni 2002 mogen niet-geregistreerde homeopathische geneesmiddelen niet meer door de apotheek of groothandel worden verhandeld. De inspectie controleert streng of apothekers en industrie zich aan de regels houden.